Forlaget Autor l Rædersvej 12 l 6000 Kolding l E forlaget@autor.dk l T 2346 1828 l CVR nr. 32609392

www.autor.dk
"Der er intet højstemt eller pompøst over "Den tomme stol", alligevel kalder historien på de store følelser og beskri-ver nogle af tilværelsens fun-damentale værdier. Som i virkeligheden er der ingen absolutte vindere og tabere."

Peter Tougaard
JydskeVestkysten